Subsidie asbest verwijderen

(8 Reviews)
1007

Heb jij een asbestdak en wil je dit laten verwijderen? Dan heb je wellicht recht op de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken. De subsidie asbestverwijdering is beschikbaar voor particulieren, (agrarische) bedrijven, non-profitorganisaties en overheden. Je kan je aanvraag indienen tot en met 31 december 2019. Let op: je moet je aanvraag binnen zes maanden na verwijdering van je asbestdak indienen.

Subsidie asbestverwijdering: hoeveel en tot wanneer?

De subsidie asbestverwijdering is aan te vragen tot en met 31 december 2019. Per jaar maakt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een subsidieplafond bekend. Voor 2017 is de pot voor subsidie asbestverwijdering gevuld met maar liefst €15 miljoen. Heb je je aanvraag voor de asbestverwijderingsssubsidie op tijd ingediend, maar is de pot al leeg? Dan ontvang je de subsidie na 1 januari in het daaropvolgende kalenderjaar.

Hoeveel subsidie kan je ontvangen als je asbest laat verwijderen?

Je krijgt €4,50 subsidie per vierkante meter asbestdak dat je laat verwijderen. Het maximaal te ontvangen subsidiebedrag per adres is €25.000. Het geïnventariseerde asbestdak moet minimaal 35 vierkante meter zijn, wil je subsidie voor asbestverwijdering kunnen ontvangen.

Voorwaarden voor subsidie asbestverwijdering

Elke particulier, (agrarische) onderneming, non-profit organisatie of overheid komt in aanmerking voor de subsidie voor het verwijderen van asbestdaken. Je moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Dit zijn de voorwaarden om aanspraak te maken op de asbestverwijderingssubsidie:
• het asbestdak van minimaal 35 vierkante meter is tussen 1 januari 2016 en 31 december 2019 verwijderd door een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf
• de asbestdaken staan in direct contact met de buitenlucht (asbestgolfplaten en dakleien met asbest), zijn verweerd en verspreiden asbestvezels naar de leefomgeving
• het gecertificeerde asbestsaneringsbedrijf moet de verwijdering melden in het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS), anders kan de subsidieaanvraag niet in behandeling worden genomen
• je vraagt de subsidie binnen zes maanden na het verwijderen van het asbestdak aan

Let op: dakbeschot komt niet in aanmerking en degene die de factuur voor het verwijderen van het asbestdak betaalt, moet ook de aanvraag indienen! Voordat je het asbest kan laten verwijderen, is inventarisatie verplicht.

Verplichte verwijdering van asbest

Om een ieders gezondheid te beschermen, heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu besloten dat het hebben van een asbestdak in 2024 verboden is. Elk asbestdak verweert en verspreidt loskomende asbestvezels in de leefomgeving. Daarom is het van groot belang dat elke eigenaar van asbestdaken zijn of haar verantwoordelijkheid neemt en het asbestdak laat verwijderen. Tot 1 januari 2020 verwijder je een asbestdak dus met subsidie.

Subsidie asbestverwijdering aanvragen?

De aanvraag voor de subsidie asbestverwijdering moet je binnen zes maanden na het verwijderen van je asbestdak indienen. Binnen dertien weken krijg je uitsluitsel over je aanvraag. De aanvraag dien je in bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Stuur bij je subsidieaanvraag altijd een factuur mee waaruit blijkt dat je asbestdak verwijderd is. Op de factuur moet in ieder geval staan: het aantal verwijderde vierkante meters asbestdak en de adresgegevens van de plek waar het asbestdak verwijderd is.

In contact komen met asbestspecialisten?

Ben jij op zoek naar de juiste specialist voor het verwijderen van jouw asbestdak? Wij brengen je graag gratis en vrijblijvend in contact met maximaal vijf asbestspecialisten in jouw regio. De specialisten voorzien je van gepast advies en een kostenoverzicht. Zo weet je precies wat je te wachten staat en wat je met aftrek van de subsidie voor asbestverwijdering betaalt voor het verwijderen van jouw asbestdak. Houd je er wel rekening mee dat het hebben van een asbestinventarisatierapport verplicht is als je asbest wil laten saneren? Als je dit rapport nog niet hebt, vraag daar dan eerst offertes voor aan. 

Eerder bekeken pagina's