asbest verboden

1007

In 2024 moeten alle asbestdaken verwijderd zijn, want vanaf dan geldt een verbod op asbestdaken. Particulieren, bedrijven en andere instellingen mogen geen asbestdak meer hebben. Wie in 2024 nog een astbestdak heeft, moet het alsnog verwijderen en de gemeente kan je zelfs dwingen met een dwangsom. Wat betekent dit verbod op asbestdaken concreet?

Nederlanders weten niet van asbestverbod

Uit onderzoek van Milieu Centraal, uitgevoerd door GfK, blijkt dat maar liefst 77% van de Nederlanders niet op de hoogte is van het verbod op asbestdaken. Toch staat acht van de tien Nederlanders wél achter de regeling, als ze ervan op de hoogte zijn. Het is belangrijk te weten van het verbod op asbestdaken en daarom geven we je hier alle informatie.

Waarom is er een verbod op asbestdaken?

Het verbod op asbestdaken moet ons allemaal beschermen tegen de gevaren van asbest. Particulieren, bedrijven en instellingen - dus eigenlijk iedereen - mogen in 2024 geen asbestdak meer hebben. De oude daken verweren, waardoor asbestvezels vrijkomen. Die asbestvezels zijn levensgevaarlijk en daarom is het verbod op asbestdaken in het leven geroepen.

Voor welke asbestdaken geldt het verbod?

Alle asbestdaken die in contact staan met de buitenlucht, denk aan golfplaten en dakleien, vallen onder het verbod. Asbesthoudend materiaal aan de binnenkant van gebouwen is niet verboden. Maar, laat je je asbestdak verwijderen, dan is het natuurlijk slim ook dit meteen te laten verwijderen. Het gaat dan om asbesthoudend dakbeschot of isolatiemateriaal onder je dakbedekking. Het verbod op asbestdaken gaat dus echt alleen om dakbedekking. Hier vallen dakgoten en gevelpanelen niet onder.

Wie is verantwoordelijk voor het verwijderen van asbestdaken?

De eigenaar van het asbestdak is verantwoordelijk voor verwijdering. In de meeste gevallen moet je asbest laten verwijderen door een gecertificeerd bedrijf. Voordat je asbest kan laten verwijderen, moet je het asbest laten inventariseren en in het bezit zijn van een inventarisatierapport. Dit is noodzakelijk én verplicht. Soms mag je ook zelf asbest verwijderen. Je moet hiervoor toestemming hebben van de gemeente en het mag niet om meer dan 35 vierkante meter gaan. Dakleien mag je als particulier nooit zelf verwijderen.

Verwijder je asbestdak nu met subsidie

Laat je voor 1 januari 2020 je subsidiedak verwijderen? Dan kan je aanspraak maken op de subsidie asbestverwijdering. Je krijgt €4,50 subsidie per vierkante meter asbestdak dat je laat verwijderen. Het maximaal te ontvangen bedrag is €25.000 per adres. Let op: het verwijderen dient te gebeuren door een gecertificeerde specialist en het asbestdak moet minimaal 35 vierkante meter zijn.

Eerder bekeken pagina's