"Ik wilde graag weten of er asbest in ons pand zat en dat bleek zo te zijn. Zeker geen weggegooid geld, het is deskundig onderzocht."

- J. Heemskerk

Je gegevens worden enkel gebruikt voor het contact met bij Solvari aangesloten bedrijven en niet gedeeld met derden.


Asbest laten inventariseren? Ontvang gratis offertes en vergelijk specialisten in jouw regio!

Asbestinventarisatie is het onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in een gebouw. Een asbestinventarisatie geeft niet alleen aan of er asbest aanwezig is, maar ook om welke soort asbest het gaat, waar het zich bevindt en in welke staat het materiaal is. Het onderzoek moet uitgevoerd worden door een hiervoor opgeleide deskundige werkzaam bij een gecertificeerd bedrijf.

Asbestinventarisatie en risicobeoordeling

Om te bepalen aan welke eisen het asbestverwijderingsbedrijf moet voldoen wordt tijdens een asbestinventarisatie een risicobeoordeling uitgevoerd. Hierbij wordt gekeken naar de potentiële risico’s voor de gebruikers of bewoners van het gebouw. Na deze beoordeling kan worden bepaald of het asbest direct verwijderd dient te worden.

In de basis zijn er drie soorten asbestinventarisaties:

  1. Volledig deskresearch, visuele inspectie waarbij monsters worden genomen van asbestverdachte materialen, beoordeling van de staat waarin de toepassing verkeerd, bepalen van potentiële risico’s en uitvoering laboratoriumonderzoek naar de materiaalmonsters.
  2. Aanvullend destructief onderzoek, onderzoek ter aanvulling op onderzoek 1 naar niet-zichtbare asbesttoepassingen indien er sprake is van sloop of strippen. In dit onderzoek gaat het met name om de fundering en constructie van het gebouw.
  3. Onderzoek gericht op het gebruik van het gebouw waarin asbest is aangetroffen. Dit onderzoek is een uitbreiding op onderzoek 1, waarbij een risicobeoordeling wordt uitgevoerd gericht op de gebruikssituatie wat vervolgens in een asbestbeheerplan kan worden meegenomen.

Heb je het vermoeden dat er asbest in jouw woning of pand is gebruikt? Vraag gratis en vrijblijvend offertes aan voor asbestinventarisatie. De bij ons aangesloten asbestspecialisten helpen je graag verder.

Ontvang gratis offertes »