Subsidie isolatie voor VvE's (SEEH)

1738

Isolatie is ongekend populair aangezien het wordt beschouwd als de belangrijkste stap in het verduurzamen van woningen. Bij het isoleren van woningen kan je in aanmerking komen voor een subsidie. Deze subsidie stond bekend als de SEEH (Subsidieregeling energiebesparing eigen huis) . Voor woningeigenaren is de SEEH op 31 december 2020 verlopen en opgenomen in de ISDE-regeling. VvE’s kunnen wel nog steeds gebruik maken van de SEEH tot en met 31 december 2022.

Ik ben een particuliere woningeigenaar en wil lezen over de ISDE subsidieregeling

Wat houdt de SEEH in?

De SEEH is de subsidie waar VvE’s voor in aanmerking komen als ze meerdere energiebesparende maatregelen laten uitvoeren. Hieronder vallen isolatiemaatregelen zoals spouwmuurisolatie of dakisolatie, maar ook aanvullende maatregelen zoals isolerende deuren of een energiezuinig ventilatiesysteem.

In totaal is er 12 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de SEEH. Daarnaast is er voor energieadvies en procesbegeleiding voor VvE’s 2 miljoen euro beschikbaar.

Subsidie isolatie SEEH

Voorwaarden voor subsidie

Om als VvE in aanmerking te komen voor de SEEH gelden verschillenden voorwaarden. Zo is het belangrijk dat de subsidie voor elk gebouw apart wordt aangevraagd, dat deze wordt aangevraagd voordat de maatregelen worden uitgevoerd en zitten er bepaalde kwaliteitseisen aan de uitgevoerde maatregelen. Alle voorwaarden zijn te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Hoogte van SEEH

De subsidie wordt berekend per geïsoleerde vierkante meter en is hieronder in een tabel weergegeven:

Isolatiemaatregel Subsidie per m2
Spouwmuurisolatie € 5
Dakisolatie € 20
Zoldervloerisolatie € 5
Vloerisolatie € 7
Bodemisolatie € 4
Gevelisolatie € 25
HR++ glas € 35
Triple-glas met isolerend kozijn € 100
Panelen in combinatie met HR++ glas € 15
Panelen in combinatie met triple-glas en isolerend kozijn € 75

Als de VvE ervoor kiest om het maximum aan energiebesparende maatregelen te treffen in het gebouw, kom je in aanmerking voor een bonus, ook wel subsidie zeer energiezuinig pakket (ZEP). Wanneer alle woningen aan de kwaliteitseisen voldoen zal er een extra subsidie van €4.000 per woning worden uitgegeven.

Subsidie voor aanvullende maatregelen

Als de VvE 2 of meer energiebesparende maatregelen heeft genomen die vallen onder de SEEH, kan je extra subsidie ontvangen voor aanvullende maatregelen, zoals in onderstaande tabel beschreven:

Aanvullende maatregel Subsidie
Isolerende deuren € 80 per m2
Energiezuinig ventilatiesysteem 20% van de kosten
(maximaal € 800)
Waterzijdig inregelen verwarming € 60 per woning
Energieverbruiksmanager of slimme thermostaat € 100 per woning

Meer informatie over de aanvullende maatregelen in te vinden op de website van de Rijksoverheid.

SEEH aanvragen

Het aanvragen van de SEEH voor VvE’s kan via mijn.rvo.nl. Belangrijk hierbij is dat voor het inloggen een eHerkenning van niveau 2+ of hoger nodig is. Als deze nog niet beschikbaar is moet deze eerst worden aangevraagd via eHerkenning.nl.

Subsidie isolatie SEEH
Vind dé beste isolatie specialist en ontvang gratis offertes.

Deel deze pagina

Eerder bekeken pagina's