68 procent Nederlanders vindt zonnepanelen beste duurzame maatregel

Lenneke
Lenneke Manschot
woensdag 23 mei 2018, Geschatte leestijd: 1min

Maar liefst 68 procent van de Nederlands vindt zonnepanelen op daken de beste vorm van duurzame energie. Ook zonneparken en windparken zijn populair: 18 procent is enthousiast over zonneparken en 4,8 procent over windmolens.

Dit blijkt uit onderzoek dat in opdracht van Greenchoice is uitgevoerd. 1.000 Nederlands werden gevraagd hoe zij opwekken van duurzame energie het liefst doen. Een belangrijke vraag, aangezien de Nederlandse regering voor ogen heeft dat in 2020 14 procent van ons energieverbruik uit hernieuwbare bronnen komt. Bijna de helft van de consumenten, 2 op de 5, heeft geen idee van dit klimaatdoel. En van de respondenten die wel weten dat er een klimaatdoel is, denkt een groot deel dat het doel veel hoger ligt: op 50 procent.

Huidig percentage duurzame energie bij gemiddelde Nederlander onbekend

Hoeveel procent van ons energieverbruik nu uit duurzame energie bestaat? De gemiddelde Nederlander heeft geen idee; de helft van de respondenten geeft aan het percentage niet te weten. Degenen die het wel denken te weten, zijn erg optimistisch. Gemiddeld komen zij uit op een schatting van 26 procent. Flink hoger dan het werkelijke percentage duurzame energie in 2016: 5,9 procent.