Aantal Nederlandse huishoudens met zonnepanelen groeit sterk

Hoe staat het ervoor met het energiesysteem in Nederland? Op die vraag weet Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) het antwoord: “het energiesysteem in Nederland verduurzaamt”. 

Het energiesysteem verduurzaamt. Dat is de conclusie die ECN presenteert in haar rapport over de energietrend van 2016. De steeds belangrijkere rol die zonnepanelen daarin speelt, is niet te negeren. Toch zijn we er nog lang niet.

Steeds meer zonnepanelen in Nederland

Aan het begin van het kalenderjaar 2016 wekten alle zonnepanelen in Nederland zo’n 1.407 megawatt aan energie. Dat vermogen wordt opgewekt door bijna 300.000 huishoudens. De overstap gaat in rap tempo, zeker als je het vergelijkt met 2014. In dat jaar werd er in totaal 651 megawatt opgewekt door zonnepanelen in 162.422 huishoudens. Vooral collectieve projecten zorgen voor de groei, maar ook de steeds lager wordende kosten. Per kilowattuur (kWh) betalen bezitters van grotere installaties tussen de 7,5 en 12,5 eurocent.

De energietransitie

De sterke groei die we bij zonnepanelen zien is hard nodig. Door het Energieakkoord van Parijs moeten we in Nederland tegen 2020 onze CO2-uitstoot met 25% verminderen. Daar zijn we nog lang niet. Gelukkig kunnen we uit de cijfers lezen dat de vraag sterker wordt. Nederlanders worden zich steeds bewuster van de voordelen die zonnepanelen hen bieden. Dat geeft een positief vooruitzicht op jouw verkoopcijfers de komende jaren.