Btw teruggevraagd van zonnepanelen? Let op!

Nahom Isaac
donderdag 12 juni 2014, Geschatte leestijd: 1min

Een deel van de mensen die de btw op hun zonnepanelen hebben teruggevraagd, heeft een naheffing gekregen van de Belastingdienst. Vereniging Eigen Huis vindt de boete onevenredig hoog. Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën heeft de Belastingdienst gevraagd coulant op te treden.

Om de btw op aanschaf en installatie van zonnepanelen terug te krijgen, moet u vier dingen doen:

1. Opgaaf startende ondernemer invullen
2. Vaststelling van de Belastingdienst ontvangen
3. Btw-aangifte zonnepanelen doen
4. Ontheffing vragen voor volgende btw-aangiftes

Om te voorkomen dat u een naheffing krijgt, moet u dus zeker ontheffing aanvragen!

Naheffingsaanslag btw gekregen?

Bent u vergeten kwartaalaangifte te doen en heeft u de naheffingsaanslag al gekregen? Dat is nog geen groot probleem. Wat moet u nu doen?

  • Dien alsnog de btw-aangifte in over het kwartaal waar het om gaat. U kunt gebruikmaken van de kleineondernemingsregeling als u in een jaar minder dan €1.883 btw moet betalen.
  • Dien een bezwaar in tegen de naheffingsaanslag en verzoek om uitstel van betaling. U kunt uw bezwaar digitaal aanleveren via uw persoonlijke account of een brief sturen aan uw belastingkantoor. Het verzoek om uitstel van betaling moet u per brief aan uw belastingkantoor sturen.
  • Vraag ontheffing aan voor volgende btw-aangiftes.

Waarschijnlijk heeft u bij de naheffingsaanslag een boete gekregen voor het te laat indienen van uw btw-aangifte. Deze moet u voor alsnog helaas wel betalen. Zodra er meer bekend is over het verzoek van de staatssecretaris van Financiën, zullen wij daar een nieuwsbericht over plaatsen op onze website.

Gerelateerde artikelen