De stijging van de energieprijzen dit jaar toch hoger dan verwacht.

Lorenzo
Lorenzo Fioraliso
vrijdag 22 februari 2019, Geschatte leestijd: 1min

De stijging van de energieprijzen is dit jaar veel hoger dan verwacht, en ook hoger dan het Kabinet eerder voorspelde. Dit komt omdat er oude en foutieve cijfers zijn gebruikt bij de prognose. Hierdoor zijn de cijfers, die bijvoorbeeld Pricewise heeft gedeeld (zie ook dit artikel), incorrect.

De voorspellingen die zijn gedaan vallen lager uit dan gedacht. Staatssecretaris Mona Keijzer ging in haar voorspellingen uit van cijfers uit het jaar 2017 van PBL. Dit zijn de meest recente cijfers van het planbureau, maar cijfers van 2018 van het CBS zijn niet meegenomen in de prognose. De oorzaak van deze blunder ligt bij de berekeningen van het PBL (Planbureau voor de leefomgeving). De rekenaars van het planbureau hebben de stijging van de energiekosten sinds 2017 verkeerd ingeschat. Aangezien het planbureau het druk heeft met het doorberekenen van het klimaatakkoord de komende jaren, gebruikte het PBL ramingen van 2017. De gestegen Europese CO2-uitstootrechten waardoor energiemaatschappijen hogere kosten doorberekenen aan de consument, zijn niet in de berekeningen van 2017 meegenomen, waardoor de energiekosten voor de consument een stuk hoger uitvallen. 


Koopkracht

Vooral voor gezinnen met lagere inkomens maken energieprijzen het verschil tussen voor- en achteruitgang van de koopkracht. Doordat de energieprijzen lager uitvielen dan werkelijk, hebben deze groep mensen en verkeerde indruk gekregen. Met de werkelijke cijfers komt de belofte van het kabinet dat "iedereen in Nederland erop vooruit zou gaan" onder vuur te liggen. Veel mensen twijfelen om deze reden aan de belofte. Om correcte cijfers te communiceren wacht het kabinet op nieuwe berekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Terugverdienen

Ondanks deze miscommunicatie van Keijzer kan je nogsteeds je energiekosten terugverdienen aan de hand van duurzame investeringen. Hierbij kan je denken aan het laten plaatsen van zonnepanelen, het isoleren van je woning en het aanschaffen van een warmtepomp


Gerelateerde artikelen