Driekwart van de Nederlanders ziet ‘kolen-exit’ wel zitten

Orin
Orin Koeteeuw
dinsdag 05 juli 2016, Geschatte leestijd: 1min

Uit een onderzoek van energieleverancier Nuon blijkt dat drie op de vier Nederlanders graag onze kolencentrales wil sluiten. Sterker nog, we zouden zelfs voor duurzame energie willen betalen. Het geeft aan dat de Nederlandse consument klaar is voor de overstap.

Minister Henk Kamp en André Kuipers gaven op 7 april het startsignaal voor de Energiedialoog. Nederlanders werden uitgenodigd om mee te denken over de energievoorziening van de toekomst. Tussen 22 april en 9 mei zette Nuon een onderzoek op om naar de meningen van Nederlanders te peilen op het gebied van duurzaamheid.

Opvallende uitkomsten

  • Vanwege negatieve publiciteit zouden windmolens een onaantrekkelijk alternatief zijn. Het onderzoek geeft aan dat er juist veel draagvlak voor te vinden is.

  • De meerderheid van de ondervraagden vindt dat de overheid in de eerste plaats verantwoordelijk is om de CO2-uitstoot terug te dringen. Het bedrijfsleven komt op een tweede plaats, gevolgd door de Nederlanders zelf.

  • Ruim tachtig procent geeft aan dat zonne- en windenergie de voorkeur hebben als het gaat om energiebronnen.

  • 75% van de ondervraagden gaf aan dat zij bereid zijn om kolencentrales te sluiten. Eventueel zouden zij daar voor willen betalen, ongeveer vijftig euro per jaar.

Conclusie

Wat we kunnen leren van het onderzoek, is dat er een beeld heerst over hoe de energievoorziening er volgens de Nederlanders in de toekomst uit zou moeten zien. Zij vinden dat daar vooral een rol is weggelegd voor duurzame alternatieven, met name zonne- en windenergie. De wens om kolencentrales te verbannen uit onze energiemix, eventueel tegen betaling, geeft aan de tijd rijp is voor een energietransitie. En dat staat perfect in lijn met de klimaatdoelstellingen die de EU voor ogen heeft.

Bekijk welke producten energie besparen! »

Gerelateerde artikelen