In Vinex-wijken veel minder criminaliteit dan in de rest van Nederland, hoe kan dat?

Shanice
Shanice Lamoré
woensdag 16 november 2016, Geschatte leestijd: 1min

Het verschil qua veiligheid tussen een Vinex-wijk en stadswijken vlakbij is groot. In 2015 vonden er op elke 1000 inwoners 28 misdrijven plaats, landelijk ligt dat gemiddelde op het dubbele: 57 op de 1000 inwoners. Vooral diefstal komt minder voor, blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Waarom is de criminaliteit minder in Vinex-wijken?

Dit is vooral te verklaren door de bevolkingssamenstelling. Vinex-wijken hebben meer koopwoningen dan de gemiddelde stadswijk en er zijn veel voorzieningen voor kinderen aanwezig. Daarom bestaat meer dan de helft van de bewoners uit jonge gezinnen die een relatief hoog inkomen hebben.

Er is nog een verklaring: meer sociale controle

De groep mensen waar we het net over hadden, de jonge gezinnen, maakt zich minder vaak schuldig aan criminaliteit. Bovendien doen ze ook veel meer om te voorkomen dat ze slachtoffer worden van criminaliteit. Eén op de vijf inwoners heeft een eigen alarminstallatie, dat is twee keer zoveel als in de grote steden. Ook hebben de meesten hun huis voorzien van goede buitenverlichting, wat ervoor zorgt dat inbrekers minder snel hun huis uitkiezen. Mensen kennen hun buren vaker, wat ervoor zorgt dat er meer sociale controle is: ze letten beter op elkaar.

Het resultaat van meer sociale controle

Zes op de 1000 huizenbezitters werd in heel Nederland slachtoffer van woninginbraak, tegen vier op de 1000 in de Vinex-wijken. Een behoorlijk verschil dus. Investeren in goede buitenverlichting en alarmbeveiliging loont.