Meeste arbeidsongevallen onder bouw- en metaalarbeiders

Jorrin
Jorrin Bruil
dinsdag 19 juli 2016, Geschatte leestijd: 1min

Arbeiders in de bouw- en metaalbranche maken vaker arbeidsongevallen mee dan werknemers in andere beroepsgroepen. De Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2015 wijst uit dat de kans op een arbeidsongeval het grootste is binnen deze twee beroepsgroepen.

In 2015 had 4,8 procent van de bouwarbeiders te maken met een arbeidsongeval, waardoor tenminste één dag werd verzuimd. Bij metaalarbeiders en machinemonteurs was dit zelfs 5,1 procent. Dit ligt ver boven het nationale gemiddelde van 1,4 procent. Het onderzoek wijst uit dat met name mannen vaker thuis komen te zitten als gevolg van een arbeidsongeval. In 2015 raakte 1,7 procent van de mannelijke werknemers in het verzuim als gevolg van een ongeluk tijdens het werk. Bij de vrouwelijke werknemers was dit slechts 1,0 procent. Mannen geven daarentegen drie keer zo vaak aan dat ze werk uit voeren dat als gevaarlijk wordt bestempeld.

Werknemers met meeste ongevallen leidend tot verzuim, 2015

Bouw- en metaalarbeiders geven, ondanks de grote hoeveelheid arbeidsongevallen, aan dat ze hun collega’s vaak aanspreken op onveilig of ongezond werk. Ruim 8 op de 10 werknemers uit deze beroepsgroepen zeggen dit zelf te doen. Meer dan 7 op de 10 werknemers zeggen zelf te worden aangesproken op gevaarlijke werkzaamheden. Alleen arbeiders uit de beroepsgroep elektriciëns spreken elkaar vaker aan bij gevaarlijke situaties.

Werknemers die collega’s aanspreken op onveilig of ongezond werken, 2015

Bron: CBS

Gerelateerde artikelen