Politieke partijen willen bouwen makkelijker en goedkoper

Nahom Isaac
dinsdag 11 maart 2014, Geschatte leestijd: 1min

De politieke partijen D66 en PvdA willen dat het makkelijker wordt om zelf te bouwen en dat gemeenten bouwen goedkoper maken.

De Partij van de Arbeid vindt dat bouwen goedkoper moet worden en dat iedereen betaalbaar moet kunnen wonen. De PvdA wil dit bereiken door gemeenten een sociale grondprijs te laten rekenen en de bouwleges flink te verlagen. Volgens Jacques Monasch van de PvdA kan met zijn plan de totale woonlasten voor de sociale huursector uitkomen onder de 700 euro per maand. Hij wil de woonlasten verlagen door woningen die nog gebouwd moeten worden, vooral duurzaam en energiezuinig te laten zijn.

Grondprijs en bouwleges goedkoper

Om de woonlasten te verlagen, heeft Monasch wat punten opgesteld. Eén daarvan is dat de grondprijs door de gemeenten verlaagd moet worden. Ook in dorpen en wijken waar de grond erg populair is moet dit gebeuren. De politieke partij vindt ook dat de bouwleges goedkoper moeten. Bouwleges zijn vergoedingen die burgers moeten betalen voor verplichte vergunningen. De prijs voor die vergunning kan omlaag door controles achteraf te laten plaatsvinden. Bijna alle gemeenten controleren bouwplannen nu van tevoren. Door juist achteraf een veel lichtere controle te doen, kan de prijs flink omlaag.

Energiezuinige woningen

Om de kosten nog meer te drukken, wil de PvdA dat er alleen nog energieneutrale woningen worden toegestaan in bouwafspraken met corporaties en bij het realiseren van nieuwe woonwijken. Een woning is energieneutraal als er in een jaar geen energietoevoer nodig is van fossiele of nucleaire brandstoffen. Dit betekent dat er net zo veel energie opgewekt als verbruikt wordt. Dit kan bereikt worden met bijvoorbeeld zonnepanelen, nieuwe kunststof kozijnen en isolatie.

Makkelijker bouwen

Ook D66 houdt zich bezig met bouwen. Wouter Koolmees van D66 wil dat mensen meer ruimte en mogelijkheden krijgen om zelf een huis te laten bouwen. Nederlanders willen nu al een stuk grond kopen om daar hun huis geheel naar eigen wens op te laten bouwen. Zo kan er heel vraaggericht gebouwd worden. Maar dat blijkt niet overal even gemakkelijk te zijn. De partij wil dat het rijk en gemeenten meer gaan samenwerken en dat er meer kennis en informatie wordt gedeeld. Op die manier komen de juiste huizen op de juiste plekken te staan.

Gerelateerde artikelen