Provincie Utrecht helpt Solvari met innovatie

In 2018 heeft de Provincie Utrecht Solvari helpen te innoveren. Ze stelde een subsidie beschikbaar waarmee een haalbaarheidsstudie is uitgevoerd om een nieuw matchingsmodel te ontwikkelen. Daarmee kan Solvari haar klanten nóg beter van dienst zijn. De conclusie is dat het model praktisch en technisch haalbaar is, waardoor het ook daadwerkelijk ontwikkeld zal worden. Solvari bedankt de Provincie Utrecht voor de financiële steun die ze voor de uitvoering van het haalbaarheidsonderzoek heeft mogen ontvangen.