Saldering zonnepanelen verandert in terugleversubsidie

Lenneke
Lenneke Manschot
maandag 18 juni 2018, Geschatte leestijd: 2min

De huidige salderingsregeling verandert in 2020 in een terugleversubsidie. Waarom? Om het opwekken van zonne-energie en windenergie te stimuleren. Uitgangspunt is een gemiddelde terugverdientijd van 7 jaar.

Dit alles schrijft minister Wiebes van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Vanaf 2020 krijg je een terugleversubsidie: een vergoeding voor de stroom die je opwekt en teruglevert aan het elektriciteitsnet. Het blijft evengoed interessant je zelfopgewekte stroom te gebruiken, want je betaalt - zowel particulieren als bedrijven - geen energiebelasting en geen Opslag Duurzame Energie (ODE). (Als je hier meer over wil weten, lees dan de blogpost 'Dit wist je nog niet over je energierekening'.) Maak je gebruik van de huidige salderingsregeling? Voor jou is er dan een soepele overgang.

Terugleversubsidie voor zonnepanelen én windenergie

De terugleversubsidie richt zich dus niet alleen op zonnepanelen, maar ook op windenergie. Wiebes bekijkt of ook kantoren en scholen meegaan in de regeling. Dit onderzoekt hij, omdat deze grote gebouwen verschillen in de omvang van opweksystemen en de tarieven voor energieverbruik. De regeling moet simpel blijven voor de betrokkenen. Ook bekijkt Wiebes of de Postcoderoosregeling overgaat in een terugleversubsidie.

Waarom een terugleversubsidie?

Volgens Wiebers zijn er drie redenen voor een terugleversubsidie in plaats van een investeringssubsidie:

1) een terugleversubsidie stimuleert je ervoor te zorgen dat de zonnepanelen optimaal blijven produceren

2) met een terugleversubsidie is een soepele overgang mogelijk voor particulieren en bedrijven die al eerder investeerden in zonnepanelen

3) uit bijeenkomsten en gesprekken met partijen (zoals Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis) en stakeholders blijkt dat de terugleversubsidie het grootste draagvlak heeft, doordat een soepele overgang vanuit de salderingsregeling mogelijk is

Details terugleversubsidie zonnepanelen

Deze zomer komt er meer duidelijkheid over de terugleversubsidie. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland opent een loket waar zowel particulieren als bedrijven de terugleversubsidie aanvragen. Precieze details over hoe je de hoeveelheid teruggeleverde stroom meet en welke rol slimme meters hebben, komen nog. Deze zomer moet het voorstel voor de nieuwe terugleversubsidie gereed zijn.

Grote lijnen terugleversubsidie

Wiebes heeft in grote lijnen aangegeven hoe de terugleversubsidie vorm krijgt:

• in 2020 gaat de terugleversubsidieregeligng van start, met een jaarlijkse openstelling voor nieuwe aanvragen zolang de terugverdientijd van zonnepanelen zonder stimulering boven de 7 jaar ligt;

• particulieren en bedrijven met een kleinverbruikersaansluiting die zelf opgewekte hernieuwbare elektriciteit leveren aan het elektriciteitsnet komen in aanmerking voor de terugleversubsidie

• ook particulieren en bedrijven die voor 2020 al investeerden in zonnepanelen en nu gebruikmaken van de salderingsregeling komen in aanmerking voor de terugleversubsidie (met soepele overgang)

• de terugleversubsidie geldt alleen voor de hernieuwbare energie die je teruglevert aan het net, niet voor de hernieuwbare die je zelf verbruikt of opslaat — maar je hoeft ook na 2020 geen energiebelasting en ODE te betalen

• bij vaststelling van de subsidie (na consultatie met de markt) gaat men uit van een terugverdientijd van gemiddeld 7 jaar met de meest kostenefficiënte zonnepanelen die op de markt zijn

• elk jaar stelt men een subsidieplafond vast

• uitbetaling van de terugleversubsidie gebeurt doordat energieleveranciers het verrekenen op de energierekening

Zodra er meer bekend is, laten we het uiteraard weten.