Schenkingsvrijstelling voor nieuwbouwkopers en verbouwingen

Thomas
Thomas Siemons
vrijdag 17 mei 2019, Geschatte leestijd: 1min

De wetgeving omtrent schenkingen voor verbouwingen is verruimd. Dit betekent dat je naast hulp van een gulle gever bij het aanschaffen van een huis, ook een sponsoring bij een verbouwing belastingvrij mag aannemen van maximaal € 102.010. Als de schenking over € 102.010 komt, moet je hierover belasting betalen. Niet alleen directe familie mag dit soort schenkingen doen, maar iedereen.

Om een schenking belastingvrij te mogen verkrijgen, moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Hieronder lees je welke voorwaarden dit zijn:

  • Het geld dat geschonken is mag alleen voor de verbouwing gebruikt worden van je eigen huis.
  • Je partner of jij bent bent tussen de 18 en 40. Hierbij telt de 40e verjaardag ook. Als je 40 of ouder bent heb je dus geen recht meer op een belastingvrije schenking.
  • Het geschonken geld moet uiterlijk in 2021 gebruikt zijn.
  • Je mag niet twee keer de verhoogde vrijstelling gebruiken voor een schenking van dezelfde persoon. Als je dus twee keer van dezelfde persoon geld geschonken krijgt, moet de tweede keer belasting betaald worden over het bedrag. Je mag wel van verschillende personen schenkingen belastingvrij aannemen.
  • Je moet schriftelijk aan kunnen tonen dat je de schenking hebt ontvangen en dat deze gebruikt is voor je eigen woning.
  • Als je de schenking met een overeenkomst hebt vastgelegd. Mogen er geen voorwaarden verbonden zijn aan de schenking behalve de voorwaarde dat het op tijd voor eigen huis gebruikt moet worden.

Als je meerdere schenkingen van één persoon krijgt, zul je deze bij elkaar op moeten tellen. Als het opgetelde bedrag onder de € 102.010 blijft, hoef je hierover geen belasting te betalen. Partners tellen als één persoon in deze regeling, dit betekent dat als je twee verschillende schenkers hebt die elkaars partners zijn, de schenking als van één schenker gezien wordt.

Je kan aanspraak op de schenkingsvijstelling doen door aangifte te doen. Dit kan online bij Mijn Belastingdienst onder het kopje aangifte schenkingsbelasting.

Gerelateerde artikelen