Slimme meter komt er nu echt aan

George Gough
donderdag 02 oktober 2014, Geschatte leestijd: 1min

Vanaf 1 januari 2015 wordt de slimme meter grootschalig uitgerold. Vanaf 1 oktober maken netbeheerders de aanbiedplanning van de slimme meter bekend.

De slimme meter zorgt voor overdracht van energiedata (elektriciteit en gas) naar de centrale database van Energie Data Services Nederland. Afgelopen jaren hebben al meer dan 800.000 huishoudens een slimme meter gekregen, waarmee meterstanden van gas en elektriciteit worden uitgelezen. Deze huishoudens hebben geen problemen ondervonden die de grootschalige uitrol van de slimme meter in de weg staan. Het College bescherming Persoonsgegevens en Autoriteit Consumenten en Markt (ACM) hebben onafhankelijk van elkaar vastgesteld dat de privacy goed gewaarborgd is.

Makkelijker energie besparen met slimme meter

Per 1 januari volgend jaar krijgen huishoudens de slimme meter. Deze meter zorgt ervoor dat de klant om de maand een gebruiksoverzicht krijgt van de leverancier. De klant kan de slimme meter aan een app op de smartphone koppelen en nog meer inzicht krijgen in het energieverbruik. In de praktijk is gebleken dat hierdoor energiebesparingen van meer dan 10% mogelijk zijn. U kunt bij uw netbeheerder vragen om aanvullende producten en diensten voor energiebesparing.

Voordelen slimme meter

De slimme meter zorgt er ten eerste voor dat u meer inzicht heeft in hoeveel energie u verbruikt. Daarnaast worden meterstanden automatisch en accuraat doorgegeven. U krijgt dus geen meteropnemer meer aan uw deur en hoeft ook zelf geen meterstanden meer in te vullen op een kaartje. Uiteindelijk zorgt de slimme meter ervoor dat vraag en aanbod van energie beter op elkaar worden afgestemd. Zeker handig voor mensen die zonnepanelen hebben.

Gerelateerde artikelen