Starterslening al bijna op

Nahom Isaac
donderdag 10 juli 2014, Geschatte leestijd: 1min

Mensen die een huis willen kopen, kunnen al bijna geen gebruik meer maken van de starterslening. De pot is waarschijnlijk binnen een paar maanden leeg.

Doordat de woningmarkt al een tijdje in de lift zit, is het Rijk bijna door het budget heen. Dat meldt Het Financieele Dagblad. Vorig jaar werd door het kabinet en gemeenten 50 miljoen euro beschikbaar gesteld om extra leningen mogelijk te maken, zodat de woningmarkt weer aan kon trekken.

Dankzij de starterslening kunnen starters een duurdere woning kopen dan zij met een gewone hypotheek zouden kunnen. De eerste jaren hoeft er geen rente en aflossing betaald te worden.

Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) verstrekt de leningen en meldt dat tot en met september al ruim 5000 huishoudens gebruik hebben gemaakt van de regeling. In heel 2013 werden maar 4000 leningen aangevraagd.

Gerelateerde artikelen