Subsidie verduurzaming bedrijventerreinen Noord-Holland

Nahom Isaac
woensdag 26 februari 2014, Geschatte leestijd: 1min

Nederland wil het energieverbruik en de CO2-uitstoot de komende jaren sterk verlagen. De provincie Noord-Holland werkt hier hard aan mee en subsidieert bedrijventerreinen die verduurzamen. Gemeenten en ondernemers kunnen vanaf april 2014 subsidie hiervoor aanvragen.

De provincie Noord-Holland stelt twee miljoen euro beschikbaar voor duurzaamheidmaatregelen op verouderde bedrijventerreinen. Verduurzamen heeft voor ondernemers de volgende voordelen:

  • duurzame, energiezuinige panden zijn meer waard dan vergelijkbare panden die niet duurzaam zijn;
  • u bespaart niet alleen op onder andere uw energierekening, maar investeert dus ook;
  • een duurzame uitstraling van uw bedrijfspand is goed voor uw onderneming.

Maximaal 2 ton

De subsidie kan worden verstrekt aan gemeenten, samenwerkingsverbanden van minimaal 2 ondernemers, parkmanagementorganisaties of bedrijvenverenigingen. 20% van de kosten om een bedrijventerrein te verduurzamen wordt gesubsidieerd. Hier zit een maximum aan van €200.000,- per aanvraag.

Maatregelen verduurzaming

Er is een lijst vastgesteld van maatregelen die in aanmerking komen voor subsidie, waaronder:

Aanvragen: tot en met 7 mei 2014

De aanvraagtermijn voor deze subsidieregeling loopt van 2 april tot en met 7 mei 2014. De subsidieregeling geldt niet voor alle bedrijventerreinen in Noord-Holland. Wilt u weten of uw bedrijventerrein onder deze regeling valt? Neem dan contact op met de provincie Noord-Holland.

Andere subsidies voor duurzaamheid

Investeert u al in duurzaamheid? U kunt dan ook van andere regelingen profiteren, zoals VAMIL, MIA en EIA. De provincie geeft ook subsidie aan gemeenten als zij de bedrijventerreinen en de uitstraling van panden aanpakken. Hiervoor kunt u informeren bij de gemeente.