Asbest en zonnepanelen

1142

De Nederlandse overheid streeft naar een duurzame maatschappij, waarin duurzame energie een grote rol speelt. Daarom heeft de overheid een subsidie beschikbaar gesteld: asbest eraf, zonnepanelen erop. Dit betekent dat je subsidie krijgt als je asbest laat verwijderen en zonnepanelen laat plaatsen.

‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ geldt alleen voor agrarische bedrijven, omdat de subsidiepot voor particulieren inmiddels leeg is. Meerdere provincies hanteren de subsidieregeling. De agrarische sector wordt zo gestimuleerd om asbest te laten verwijderen en zonnepanelen te laten installeren.

Het geld dat voor ‘asbest eraf, zonnepanelen erop’ is vrijgemaakt is verdeeld over de provincies op basis van de hoeveelheid agrarische bedrijven. De opbrengst die de zonnepanelen produceren helpen landbouwondernemers de financiering van de asbestsanering rond te krijgen en daarna te besparen op de energierekening.

Eerder bekeken pagina's