Disclaimer

Solvari doet haar uiterste best om te voorkomen dat de informatie die op onze websites wordt verstrekt fouten bevat. Deze garantie kunnen we helaas niet geven. Voor eventuele onjuistheden op onze websites is Solvari niet aansprakelijk. Heb je foutieve informatie op onze websites gezien, dan stellen wij het op prijs als je ons daarvan op de hoogte stelt. Je kan contact met ons opnemen via onze contactpagina.

Alles wat op de websites van Solvari staat mag enkel gebruikt worden voor niet-commerciƫle doeleinden. Bezoekers en gebruikers van de websites van Solvari mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niets van de websites overnemen, vermenigvuldigen, verspreiden of op een andere manier ter beschikking stellen aan anderen. Solvari, of de rechthebbende, behoudt alle rechten, waaronder auteurs- en merkrechten en/of andere intellectueel eigendomsrechten, met betrekking tot alles wat op de websites van Solvari staat.