Asbest algemeen

193 reviews
1007

Wat is asbest?

Asbest bestaat uit mineralen die opgebouwd zijn uit microscopische vezels. Zodra je deze vezels inademt, kan dit ernstige schade toebrengen aan je gezondheid. Heb jij asbest in je huis of bijvoorbeeld schuur en wil je dit laten verwijderen? Asbestinventarisatie is je eerste stap. Laat je goed adviseren door asbestspecialisten. Vraag gratis en vrijblijvend offertes voor asbestinventarisatie en/of -verwijdering aan!

Asbest is schadelijk voor je gezondheid

Asbest is een verzamelnaam voor een groep mineralen en het bestaat uit vezels. Als je deze vezels inademt, is asbest schadelijk voor de gezondheid.

Subsidie asbestsanering verdubbeld

De voor 2018 beschikbare subsidie voor het saneren van asbestdaken staat inmiddels op 23 miljoen. Dat is ruim twee keer zoveel als oorspronkelijk de bedoeling was.

Vanaf 2024 een verbod op asbestdaken

In 2024 moeten alle asbestdaken verwijderd zijn, want vanaf dan geldt een verbod op asbestdaken. Particulieren, bedrijven en andere instellingen mogen geen asbestdak meer hebben. Wie in 2024 nog een astbestdak heeft, moet het alsnog verwijderen en de gemeente kan je zelfs dwingen met een dwangsom.

Kom gemakkelijk en snel in contact met asbestspecialisten. Een greep uit de bedrijven:

Ontvang gratis offertes voor asbestinventarisatie of -verwijdering en vergelijk specialisten in jouw regio!

Asbestinventarisatie

Voordat specialisten asbest kunnen verwijderen, is asbestinventarisatie noodzakelijk en verplicht. Zonder inventarisatierapport mogen en kunnen specialisten asbest niet saneren. Asbestinventarisatie dient te gebeuren door een specialist die werkzaam is bij een gecertificeerd bedrijf. Na inventarisatie ontvang je een inventarisatierapport dat nodig is om te bekijken of sanering noodzakelijk is. Of directe verwijdering van asbest nodig is, hangt af van hoe het asbest in het materiaal gebonden is.

Waarom is een asbestinventarisatierapport verplicht?

Zonder asbestinventarisatierapport kan en mag je geen asbest laten saneren. Ook als je een pand wil gaan slopen, is asbestinventarisatie verplicht. Sinds 1 januari 1997 mag de gemeente pas een sloopvergunning afgeven als een asbestinventarisatierapport aanwezig is. Dit heeft als voordeel dat er geen onnodige blootstelling aan asbest is en dat de risico's goed beoordeeld zijn. Soms is het niet nodig het asbest te laten verwijderen, bijvoorbeeld als het hechtgebonden en in goede staat is. Asbestinventarisatierapporten dienen opgesteld te zijn door een gecertificeerde specialist!

Waaruit bestaat het asbestinventarisatierapport?

In een asbestinventarisatierapport staat alle informatie die tijdens het onderzoek naar asbest is opgedaan. Het is een uitgebreid rapport met daarin de volgende informatie: 
• of er asbest aanwezig is
• om welke soort asbest het gaat
• waar het asbest zich bevindt
• in welke staat het materiaal is
• een risico-evaluatie 
• plattegronden en foto's

Hoe kom je aan een asbestinventarisatierapport?

Voor asbestinventarisatie kan je terecht bij de bij ons aangesloten asbestspecialisten. Deze specialisten voeren asbestinventarisatie uit volgens de richtlijnen die verplicht zijn. De specialist kijkt of sanering van het asbest nodig is. Door je gegevens achter te laten, brengen wij je gratis en vrijblijvend in contact met maximaal vijf specialisten in jouw regio. Zij geven je graag passend advies en kunnen volgens de verplichte richtlijnen een asbestinventarisatierapport voor je opstellen.

Drie soorten asbestinventarisatie

In de basis zijn er drie soorten asbestinventarisaties. Alle soorten moeten voldoen aan wettelijk vastgelegde voorwaarden. Je hebt volledig deskresearch (type A), aanvullend destructief onderzoek (type B) en inventarisatie gericht op het gebruik van het gebouw (type G).Asbestinventarisatie type A: volledig deskresearch waarbij de specialist monsters neemt van materialen waar asbest in kan zitten, de staat beoordeelt en de risico's bekijkt. Materiaalmonsters onderzoekt men in het laboratorium en u krijgt daar een rapportage van. Asbestinventarisatie type B: een aanvulling op het onderzoek type A. De specialist onderzoekt ook asbestverdachte materialen die niet zichtbaar zijn. Dan gaat het om toepassingen in fundering of constructie van een gebouw.Asbestinventarisatie type G: gericht op het gebruik van het gebouw. De specialist beoordeelt risico's van de gebruikssituatie en stelt een asbestbeheersplan op.

Asbest verwijderen

Heb je al een inventarisatierapport in bezit en wil je het asbest laten verwijderen? Dat is niet altijd nodig. Is uit inventarisatie gebleken dat het asbest hechtgebonden is? Dan kan het asbest waarschijnlijk beter blijven zitten. Hechtgebonden asbest levert niet direct gevaar op als het in goede staat verkeert, zolang je het materiaal niet bewerkt. Bleek tijdens inventarisatie dat het asbest losgebonden is? Dan is het noodzakelijk het asbest direct te laten verwijderen door een specialist. Houd er ook rekening mee dat asbestdaken voor 2024 verwijderd moeten zijn. Let op: voor het verwijderen van asbest heb je een specialist nodig die bij een gecertificeerd bedrijf werkt. Anders loop je het risico op een boete! 

Zelf asbest verwijderen?

Wil je zelf asbest verwijderen? Dat mag in sommige gevallen (afhankelijk van het materiaal) als het oppervlak minder dan 35 vierkante meter is. Je hebt wel toestemming nodig van de gemeente; dit kan je krijgen als je een melding doet bij het Omgevingsloket. De gemeente vertelt je of je zelf asbest mag verwijderen en onder welke voorwaarden. Zie je op tegen het zelf verwijderen van asbest? Dan raden we je aan een specialist in te schakelen. Verkeerd verwijderen is gevaarlijker dan het asbest laten zitten.

Vergelijk vrijblijvend prijzen van meerdere asbestspecialisten en bespaar tot 40%!

Deze mensen vroegen eerder offertes aan bij Solvari